Souhlas se zpracováním osobních údajů - Centrum Stromovka
Menu
Centrum Stromovka > Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti  Holešovický Trojúhelník a.s., se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 27698327, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 12151/MSPH  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Lokalitu


Jméno, příjmení, e-mail a lokalitu bydliště je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu  a je nutné  zpracovat za účelem personalisovaní obsahu webu a obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@centrumstromovka.cz.


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru.
 • Online agentura.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


Soukromí a ochrana osobních údajů

Jestliže budete používat Služby, požádáme Vás, abyste nám poskytli své osobní údaje nebo informace potřebné k poskytování Služeb, u nichž se požaduje Vaše potvrzení, a ke správě a zlepšování našeho vzájemného vztahu. Některé údaje a informace jsou nezbytné pro poskytování a správu Služeb, zatímco jiné údaje a informace nám umožňují Vás lépe poznat, a tedy přizpůsobit naše Služby Vašim potřebám.

K těmto Podmínkám užívání jsou připojeny Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je podrobně vysvětleno, které osobní údaje budou zpracovávány, a dále obsahují Vaše práva jako subjektu údajů, a zároveň Vám poskytnou všechny povinné informace. 

Zásady ochrany osobních údajů.

1. Obecná ustanovení

My, společnost Holešovický trojúhelník a.s. se sídlem na adrese Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 27698327 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12151/MSPH, jako správce údajů na místní úrovni (dále „Míst-ní správce údajů”)zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našich služeb, ke kterým je možné přistupovat prostřednictvím různých médií a zařízení a která jsou námi zpřístupněna především prostřednictvím webových stránek nebo v tištěné formě. Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.

Místní správce údajů shromažďuje Vaše osobní údaje jako zákazníka/návštěvníka nákupního centra, webové stránky nebo aplikace. Zpracovává Vaše údaje za účelem poskytování informací o konkrétních nabídkách a akcích v konkrétním nákupním centru. Skupinový správce údajů uzavřel několik dohod o zpracovávání údajů a dohod o poskytování služeb s poskytovateli služeb, aby Vám technicky umožnil registrovat se a využít slevový program kuponové knížky Dále Skupinový správce údajů se třetími stranami vyjednává speciální nabídky, které jsou dostupné držitelům slev. Tyto nabídky budou poskytovány Místním správcem údajů. Správci údajů budou společně analyzovat chování zákazníků, aby Vám poskytli personalizované nabídky a akce, které by Vás mohly zajímat.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat se prostřednictvím webové stránky obchodního centra, můžeme Vám technicky nabídnout pouze službu slev v kuponové knížce.

Nabízíme Vám následující služby:

 • Program slevové kuponové knížky (dále „Program věrnostní karty”)
  • Jde o náš program udržení zákazníků, který bude nabízen pro každé obchodní centrum zvlášť. Jeho cílem je poskytovat Vám personalizované nabídky a informace.
 • Obchodní informace prostřednictvím e-mailu nebo jiných kanálů jako jsou informační zprávy nebo oznámení (dále „obchodní informace“). Jak je uvedeno výše, Místní správce údajů a/nebo Skupinový správce údajů vyjednal se třetími stranami několik speciálních nabídek pro své zákazníky. Tyto třetí strany nebudou mít přístup k Vašim osobním údajům, pokud to nebude stanoveno v článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Na základě naší analýzy Vašeho zákaznického chování Vám budeme poskytovat tyto konkrétní nabídky třetích stran, za předpokladu, že k tomu získáme Váš souhlas.


Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat Vás o:

 • tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete nebo které zveřejníte, nebo které jsou shromažďovány přístupem ke Službám nebo využíváním Služeb v rámci rozsahu těchto Služeb; a
 • Vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom Vám pomohli je uplatňovat.

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním Služeb a poskytnutím Vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje využívali dle těchto Zásad ochrany osobních údajů, Vaše osobní údaje nám neposkytujte. Upozorňujeme, že v takovém případě nemusíte mít přístup ke všem funkcím Služeb a/nebo nebudete moct všechny funkce Služeb využívat (jako např. mimořádné slevové nabídky)

Služby jsou určeny uživatelům ve věku nejméně šestnácti (16) let.

2. Správce údajů

Holešovický Trojúhelník a.s., se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 27698327, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 12151/MSPH .


3. Účel zpracování

1. Jak shromažďujeme osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme několika různými způsoby:

 • Registrační údaje, které nám poskytnete. Některé naše Služby, zvláště náš věrnostní program a vyžadují, abyste si u nás vytvořili účet. Pokud se rozhodnete účet vytvořit vyplněním registračního formuláře, budete požádáni o poskytnutí kontaktních údajů a jiných osobních údajů (emailová adresa a
 • Osobní údaje, které shromažďujeme na základě Vašeho používání našich Služeb.
  • informace týkající se Vašeho nákupního chování a návštěv našich webových stránek www.centrumstromovka.cz.
 • Při použití webové stránky mohou existovat cookies, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje. Pro podrobnosti o cookies prosím klikněte zde.

2. Obecné používání

Vaše osobní údaje používáme:

 • ke správě a poskytování Služeb;
 • ke správě Vaší registrace;
 • k rozborům Vašeho užívání Služeb a na základě Vašeho předem vydaného souhlasu spojujeme Vaše osobní údaje shromážděné z užívání našich různých Služeb (tj. věrnostní programy, našich našich webových stránek a našich propagačních aktivit), abychom lépe pochopili Vaše očekávání a potřeby a abychom vyvíjeli nové funkce a služby;
 • abychom Vám mohli zasílat sdělení a propagační materiály upravené podle Vašeho zájmu. Nechceme vás obtěžovat informacemi a propagačními akcemi, které pro vás nemusí být relevantní. Proto posuzujeme váš nákupní profil, tj. informace o vašich dřívějších nákupech, preferencích a potřebách, které shromažďujeme prostřednictvím využívání našich Služeb, abychom vám posílali pouze takové informace a propagační akce, které pro Vás považujeme za zajímavé nebo důležité. Vaše osobní údaje používáme pouze k účelu zasílání (i) informací a nabídek týkajících se věrnostního programu a/nebo (ii) obchodních informací, po-kud jste zasílání takových informací neodmítli (více v článku 6 níže);
 • k měření, zkoušení a sledování metriky a účinnosti našich Služeb;
 • k zajištění technického provozu Služeb a k ochraně Vašich osobních údajů před jakoukoli krádeží, ztrátou, poškozením nebo neoprávněným přístupem.

Pokud proces registrace zrušíte, Vaše osobní údaje nebudou uchovávány. Vaše osobní údaje smažeme a nebudeme je nadále zpracovávat. Můžeme si ponechat pouze určitá minimální data nutná k doložení, že Vaše údaje byly smazány a k jakému datu byly smazány.

Jak je uvedeno výše v odstavci 3.2.1., využíváme Vaše osobní údaje k rozborům Vašeho zákaznického chování, tj. Vaše předchozí nákupy, nicméně taková analýza Vašeho zákaznického chování pro Vás nebude mít žádné právní následky ani Vás nebude jakkoliv jinak výrazně ovlivňovat. Informace o tom, jak využíváte Služby, budou využity pouze k personalizaci našich propagačních materiálů pro Vás, abychom Vám mohli nabídnout služby a produkty, které vyhovují Vašim preferencím a potřebám. Jediným účelem vytváření tohoto zákaznického profilu je poskytnout Vám výhody a volby na míru. Profilované údaje nebudou využity jiným způsobem a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou výslovně neuvedenou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kromě případů, kdy užijeme ná-sledujících poskytovatelů služeb pro poskytování našich služeb. Ujišťujeme Vás, že rozbor Vašeho zákaznického chování pro Vás nebude mít žádné negativní následky.

3. Specifická používání

Zpracování údajů v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor) a mimo něj využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají poskytovat Vám Služby a zpracovávají pro nás Vaše osobní údaje. Takoví externí poskytovatelé Služeb budou vždy vázáni povinnostmi ohledně zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů ve stejném rozsahu, jak vyplývá z těchto Zásad ochrany soukromí a platných právních předpisů.


S každým poskytovatelem služeb uvedeným výše jsme uzavřeli specifickou smlouvu o zpracování osobních údajů, a zkontrolovali jsme jejich obecná technická a organizační opatření. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni zpracovávat údaje pouze podle ujednání těchto Zásad ochrany osobních údajů, pouze naším jménem a dle našich pokynů. Není povoleno žádné další zpracovávání, využívání nebo dílčí zpracování údajů k přenosu údajů mimo EHP bez našeho vědomí.

Poskytovatele služeb uvedené na připojeném seznamu využíváme pro různé následující účely:

 • Odběr newsletteru:
  • Využíváme poskytovatele služeb pro správu souhlasu s odběrem newsletteru (dá-le „Správce souhlasu s odběrem newsletteru”), který Vám zašle registrační email. Proto musíte poskytnout alespoň emailovou adresu.
 • Řízení vztahu se zákazníky (CRM-Management):
  • Využíváme poskytovatele služby CRM-Management (dále „CRM-Manager”). CRM-Manager bude mít plný přístup k osobním údajům, které zadáte do Pro-gramu věrnostní karty nebo Aplikace. CRM-Manager zkombinuje ostatní údaje, které jste nám poskytli (např. pro Wi-Fi registraci) do Vaší sestavy dat.
 • Analýza zákaznického chování:
  • Využíváme poskytovatele služeb pro analýzu vašeho zákaznického chování (dále „Správce analýzy”). Správce analýzy analyzuje Vaše uživatelské chování na základě Vašeho nastavení, Vašich osobních údajů.
 • Zasílání emailů:
  • Využíváme poskytovatele služeb pro zasílání emailů s Vám přizpůsobeným obsahem (dále „Správce emailu“). Pokud se registrujete k našim službám, nejdříve obdržíte uvítací email, který bude zaslán Skupinovým správcem údajů jménem Místního správce údajů.
  • Na základě analýzy Vašeho zákaznického chování provedené Správcem analýzy budete dostávat emaily s Vám přizpůsobeným obsahem a push notifikace, které jsou zasílány Správcem emailu jménem Místního správce údajů. Proto bude mít Správce emailů přístup k Vaší emailové adrese, jménu a příjmení.
 • Uložení dat:
  • Využíváme externího poskytovatele uložení dat (dále „Správce uložení dat”). Správce uložení dat není smluvně oprávněn jakkoliv využívat Vaše osobní údaje. Službu využíváme pro uložení CRM databáze na externím serveru.


4. Zabezpečení dat

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Jestliže jako registrovaný uživatel dostanete jakékoliv heslo, měli byste ho udržovat v tajnosti, omezit přístup ke svému počítači nebo mobilnímu zařízení, a po použití Služeb se odhlásit.

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, po-škozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

Správci uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručuje především adekvátní bezpečnostní opatření. Holešovický Trojúhelník a.s správcem odpovědným za soulad s Vašimi požadavky, vůči kterému můžete uplatňovat všechna Vaše práva, která máte v souvislosti s naším zpracováváním Vašich osobních údajů.

4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

1. Jak sdílíme a předáváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím služeb, sdílíme takto:

1.1 Sdílení se třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s jakýmikoli společnostmi patřícími ke stejné skupině jako my, abychom vyvíjeli a zkoušeli nové služby a funkce;
 • anonymním způsobem, kdy již není možné Vás identifikovat, s partnerskými značkami působícími v našem nákupním centru, abychom jim umožnili doručovat propagační materiály, o nichž si myslí, že by Vás mohly zajímat;
 • s našimi reklamními a marketingovými partnery – údaje jsou anonymizovány tak, že Vás není možné identifikovat;
 • s našimi poskytovateli služeb, jak je uvedeno v odstavci 3.3 výše;
 • při odpovědích na žádosti nebo rozhodnutí správních nebo dohledových úřadů, na základě rozhodnutí soudu, v souvislosti s předvoláním nebo soudním řízením, je-li to potřebné ke splnění povinností vyplývajících z pří-slušných právních předpisů;
 • s jakýmikoli nabyvateli, jsou-li osobní údaje předávány v rámci prodeje nebo jiného převodu našeho majetku nebo jeho části jiné společnosti.

2. Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

Vyhrazujeme si právo převést Vaše osobní údaje, pokud bude Holešovický Trojúhelník a.s zapojen do fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje obchodního centra, kde jste zaregistrován/a jako člen věrnostního programu. Budete in-formován/a, pokud budou v důsledku fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje obchodního centra Vaše údaje převedeny na jiný subjekt.

5. Doba uchování údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám poskytl/a pro tyto účely po dobu, kdy využíváte našich Služeb.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou automaticky smazány nebo zablokovány pro další použití, pokud jste nevyužívali našich služeb po více než pět (5) let (poslední kontakt s Vámi nebo poslední využití služeb z Vaší strany).

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv Vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly Vaše údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte prosím Holešovický Trojúhelník a.s. . Budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při registraci, což je nutné pro ověření, zda byl požadavek zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, ale vyhrazujeme si právo prodloužit tuto lhůtu o dva měsíce. V každém případě Vás budeme informovat do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, zda jsme se rozhodli prodloužit dobu na odpověď.

1. Co můžete požadovat

V souladu s platným právem, a jak je dále podrobněji uvedeno, máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaných námi, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), a také právo požadovat omezení našeho zpracování.

2. Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Prostřednictvím Vašeho nastavení Služeb můžete aktualizovat své údaje na účtu, měnit nastavení profilu, přihlásit se k odběru sdělení, která od nás dostáváte, nebo se z odběru odhlásit, a nastavit své preference Služeb, včetně funkcí umožňujících zjištění polohy.

Upozorňujeme Vás, že chcete-li omezit nebo změnit přístup k Vašim osobním údajům nebo jejich sdílení se sociálními sítěmi, musíte změnit nastavení v dané sociální síti.

Pokud si objednáte naše služby písemnou formou, kontaktujte prosím kvůli opravě Vašich osobních údajů výše uvedené (článek 2) Správce údajů prostřednictvím písemného formuláře nebo prostřednictvím emailu.

3. Přesnost Vašich osobních údajů

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat Vaše osobní údaje podle článku 6.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.

4. Vymazání Vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro poskytování Služeb. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

5. Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme pokračovat ve zpracovávání Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

6. Souhlas s přímým marketingem

Pokud si již nepřejete nadále dostávat přímé marketingové obchodní informace, můžete nás požádat, abychom přestali využívat Vaše osobní údaje pro tyto účely, a my tak bez zbytečného odkladu učiníme. V takovém případě již nebudete moci využívat výhod některých z našich Služeb nebo specifických funkcí, pro které je tato kategorie zpracování zásadní (tj. dostávání (personalizovaných) marketingových a propagačních materiálů).

Pokud odvoláte pouze Váš zvláštní souhlas s dostáváním obchodních informací, nebudete dostávat žádné obchodní informace třetích stran, které nesouvisí s věrnostním programem. Upozorňujeme, že budete dostávat pouze obchodní informace o věrnost-ním programu včetně akcí a nabídek Nákupního centra, což je zásadní součástí Programu věrnostní karty.

7. Souhlas s obdržením nabídek a informací věrnostního programu

Pokud si již nepřejete nadále dostávat informace věrnostního programu, můžete nás požádat, abychom přestali využívat Vaše osobní údaje pro tyto účely, a my tak bez zby-tečného odkladu učiníme. V takovém případě již nebudete moci využívat výhod některých z našich Služeb nebo specifických funkcí, pro které je tato kategorie zpracování zásadní.

8. Přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud nás oslovíte s takovým požadavkem, poskytneme Vám Vaše osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu co nejdříve po obdržení Vašeho požadavku. Pokud to budete požadovat, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

9. Odvolání Vašeho souhlasu

Pokud si již nepřejete nadále dostávat sdělení, prosím podívejte se na odst. 6.6 a/nebo 6.7. Pokud se nadále nechcete účastnit Programu věrnostní karty a/nebo nechcete na-dále používat Aplikaci, můžete kdykoliv udělený souhlas odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte prosím Správce údajů prostřednictvím emailu nebo na informačním stánku v nákupním centru. Vaše osobní údaje zablokujeme proti jakémukoliv dalšímu zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě Vašeho dříve uděleného souhlasu.

Upozorňujeme Vás, že není možné využívat Služby v Programu věrnostní karty nebo část těchto Služeb, pokud Váš souhlas odvoláte.

Naše další služby, jako například „Smart Park“ a „In & Out”, můžete deaktivovat v nastavení Aplikace. V tomto případě není nutné samostatné odvolání souhlasu.

Pokud odvoláte Váš souhlas nebo deaktivujete vaše nastavení v Aplikaci, služby, pro které souhlas nebyl odvolán, mohou být nadále využívány.

10. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

11. Právo stanovit pokyny ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji po Vaší smrti

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo stanovit pokyny ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji po Vaší smrti.

7. Poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, přičemž jste k tomu dal/a souhlas během registrace a v rámci smluvního požadavku na využití Služeb. Pokud nám Vaše osobní údaje neposkytnete, nemusíte mít přístup ke všem funkcím Služeb a/nebo ne-budete moct všechny funkce Služeb využívat (jako např. slevy na míru, volby a preference). Poskytnutím Vašich osobních údajů můžete také využívat výhod všech funkcí Služeb a nabídek přizpůsobených Vašim potřebám, které Vám průběžně budeme zasílat, a také přispět ke zlepšení našich služeb a dalšího rozboru Vašich údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

8. Automatické rozhodování / profilování

V současné chvíli neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Budeme Vám poskytovat specifické nabídky založené na vašich individuálních osobních údajích a analýze Vašeho uživatelského chování.

9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím Služeb. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za zásadní a které budou vyžadovat udělení Vašeho souhlasu v souladu s platným právem, budeme Vás informovat prostřednictvím Služeb a případně si Váš souhlas vyžádáme.